Chránená dielňa - náhradné plnenie - www.zdravotka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Chránená dielňa - náhradné plnenie

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!


Na základe priznania postavenia chránenej dielne  č.j.A/2010/046792 zo dňa 08.04.2014 vám môžeme poskytnúť aj náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

V zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môžete plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránenej dielni. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. 
Celková cena práce v roku 2016 bola Štatistickým úradom stanovená na 1.161,35 EUR, z toho 0,8 násobok činí nákup služby vo výške 929,- EUR, na započítanie jednej chýbajúcej osoby


Od nás ako chránenej dielne po vyžiadaní obdržíte POTVRDENIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[1].

POTVRDENIE PRE ZAMESTNÁVATEĽA za kalendárny rok potrebné pre zdokladovanie náhradného plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím naša spoločnosť vystaví do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného požiadania zamestnávateľa o jeho vystavenie.

K vyššie uvedenému potvrdeniu zamestnávateľ bude ďalej dokladovať:
1. Fotokópiu o zadaní zákazky, fotokópiu dokladu o odobratí výrobkov alebo služieb (objednávka, zmluva)
2. Fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky

_________________________________  
[1] V našom prípade je zákazka:
1) 2/3 zo sumy za činnosť pracovnej zdravotnej služby
2) lekárske prehliadky spolu s ďalšími vyšetreniami vykonané u MUDr. Dany Žilinskej, PhD., v našej ambulancii
Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne službu, ktorú skutočne využívate.

Zobraziť rozhodnutie

Ak máte problém so zobrazením súborov PDF na tejto stránke, nainštalujte si nasledujúci doplnok Foxit PDF reader

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky