Oprávnenie - www.zdravotka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oprávnenie

Zdravotka - PZS, s.r.o., získala zmenu oprávnenia na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím OPPL-5760/2010-Oj zo dňa 22.07.2010, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zobraziť rozhodnutie 2010 vo formáte PDF


Zdravotka - PZS, s.r.o., získala oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím OPPL-2946/2007-Oj zo dňa 16.03.2007, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 7 písm. a) Zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zobraziť rozhodnutie 2007 vo formáte PDF

Zobraziť rozhodnutie 2010 vo formáte PDF

Ak máte problém so zobrazením súborov PDF na tejto stránke, nainštalujte si nasledujúci doplnok Foxit PDF reader

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky